Met regelmaat schrijven en plaatsen we artikelen over fietsen op heelalphenfietst.nl. Dat deze artikelen interessant zijn blijkt wel uit het aantal bezoekers dat de site in de afgelopen weken heeft aangetrokken. We zijn echter niet het enige platform waarop geschreven wordt over fietsen. Vandaag plaatste Tine de Jong een artikel op haar website over Heel Alphen Fietst, en haar ervaringen met de Twitterfiets. Graag grijpen wij deze kans aan om u op dit prachtig geschreven artikel te wijzen.

Lees het artikel opĀ http://tinexpression.wordpress.com