July 5, 2011toJuly 8, 2011

Op 5, 6, 7 eb 8 juli is het weer zover, dan gaat de 64e LAURA van start. Aan dit unieke evenement, waar afgelopen jaar meer dan 1250 deelnemers uit geheel Nederland en zelfs uit het buitenland hebben deelgenomen, gaat dan weer van start. Uniek en gezellig, zo staat de LAURA bekend. Ieder jaar roemen de deelnemers de mooie tochten en de gezellige sfeer tijdens en na het fietsen. De LAURA is één familiefestijn

Over LAURA
Het was 1947 en de heer Gastelaar uit Alphen aan den Rijn had na het deelnemen aan de Nijmeegse wandelvierdaagse een onbevredigend gevoel. Lopen was natuurlijk leuk, moet de Alphenaar gedacht hebben, maar fietsen is nog veel leuker. In de trein van Nijmegen naar Alphen vatte Gastelaar het plan om in zijn woonplaats ook een vierdaagse te organiseren, maar dan op de fiets. Dat zelfde jaar startte hij samen met de heer Knaapen en andere vrijwilligers de LAURA.

Op 1, 2, 3 en 4 juli 1948 werd de eerste fietsvierdaagse gehouden. Hieraan deden ongeveer 400 deelnemers mee. De eerste LAURA kende de afstanden van 95, 115, 125 en 130 km. Deze tochten werden verreden op fietsen die nu onze bewondering zouden afdwingen.Indrukwekkend is ook de wijze van beschrijving van de ritten in dat eerste jaar, terwijl er ook nog “omgevings-informatie” werd gegeven. In november 1948 werd door de heren B.J.F.I. Knaapen en H.E.A. Gastelaar (respectievelijk bankier en ex-referendaris) met het storten van een vermogen van 25 Nederlandse Guldens bij Jonkheer G.J. Stoop (notaris ter standplaats gemeente Alphen aan den Rijn) de “Stichting Alphense Rijwielvierdaagse” in het leven geroepen. Ook genoemd LAURA. Hiermee was de stichting, die sedert 1948 officieus bestond, officieel een feit. De LAURA, met het toen uit 19 leden bestaand bestuur, werd boven verwachting de eerste rijwielvierdaagse-organisatie in Nederland. Wat dat betreft beheert het huidige bestuur een historisch erfgoed.

Het doel van de stichting was en is het bevorderen van het rijwieltoerisme in het algemeen en in de gemeente Alphen aan den Rijn in het bijzonder. In de loop der jaren zijn er veranderingen in de afstanden doorgevoerd. Eén van de wijzigingen werd ingevoerd tijdens de 40e LAURA en betrof de 60 kilometerafstand. Dat deze wijziging een schot in de roos is geweest is wel gebleken uit het aantal deelnemers aan deze afstand, namelijk ruim 600!
Tijdens de 56e LAURA is ook de 40 kilometerafstand toegevoegd. Dit vooral om diegene waarvoor de overige afstanden teveel was geworden of geen tijd hadden een gehele dag vrij te maken de gelegenheid te bieden om te fietsen. Op dit moment kan er gekozen worden uit 40, 60 en 100 km en op de woensdag middag tijdens de LAURA is er, bij goed weer, zelfs een kinderfietstocht van ongeveer 20 km. Aan deze rit kunnen vooral de kleine kinderen tot 16 jaar, onder begeleiding van een ouder iemand hun hart ophalen.

Overnachten

Nog niet eens zo lang geleden boden ingezetenen uit Alphen aan den Rijn de deelnemers van buiten onderdak aan in hun woning en had het LAURA-bestuur een eigen kampeerterrein met beheerder. Nu komen en gaan er veel deelnemers met hun fiets op de bagagedrager van de auto en is het gastvrije onderdak niet meer nodig. Voor diegenen van buiten, die toch gedurende de fietsvierdaagse in Alphen aan den Rijn willen blijven, hebben enthousiaste leden van de plaatselijke Toerclub Avanti een kampeerterrein ingericht, zij beheren deze ook. Daarnaast heeft Avifauna een aantrekkelijk fietsarrangement. Jaarlijks maken enige tientallen deelnemers gebruik van deze mogelijkheid.

Organisatie en Veiligheid

In de loop van de jaren is ook de LAURA-organisatie professioneler geworden, hetgeen onder andere blijkt uit een betere en snellere inschrijvingsmethode, een meer eigentijdse brochure en ander reclamemateriaal. Ook wordt getracht het bedrijfsleven meer te interesseren voor de LAURA. Zonder afbreuk te doen aan het oorspronkelijke karakter ervan, namelijk dat van een ongedwongen gezelligheid! De organisatoren van de fietsvierdaagse zorgen ook tijdens de ritten voor de veiligheid van de deelnemers. Bij de start en finish is tijdens de LAURA EHBO aanwezig, .
Tijdens de dagvierdaagse is er een reparatiewagen ter beschikking gesteld door “Gek van Fietsen” welke al jaren bemand wordt door Wim van der Helm en Dick Schrama. De LAURA kan gelukkig rekenen op een aantal vrijwilligers voor de uitdeel- en controleposten onderweg.

Avond LAURA

Al deze faciliteiten gelden natuurlijk ook voor de populaire Avond-LAURA, die in 2009 al voor de 40ste keer werd verreden. Deze vierdaagse, over een afstand van ±30 km is uitgezet in de vier richtingen Leiden, Leimuiden, Nieuwkoop en Reeuwijk. Ieder jaar weten de mensen van de Routecommissie weer schitterende wegen te vinden door ons mooie Groene Hart.